100 câu trắc nghiệm mệnh đề tập hợp

100 câu hỏi giúp bạn ôn tập lại kiến thức chương đầu tiên của chương trình toán 10: Mệnh đề - Tập hợp

Tham khảo:

Câu 1: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(1) Hãy cố gắng học thật tốt!
(2) Số 20 chia hết cho 6.
(3) Số 5 là số nguyên tố.
(4) Số x là một số chẵn.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 2: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(1) Bạn có thích học toán không?
(2) Hôm nay trời đẹp quá!
(3) -3<2 2–√⇒2<1
(4) 2x+1=3
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 3: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Các bạn hãy làm bài đi!
B. Bạn có chăm học không?
C. Anh học lớp mấy?
D. Việt Nam là một nước thuộc châu Á

Câu 4: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. Ăn phở rất ngon!
B. Hà Nội là thủ đo của Thái Lan
C. Số 12 chia hết cho 3
D. 2+3=5

Tham khảo thêm 100 câu hỏi trắc nghiệm tại: drive.google.com/file/d/0Bx6ldoi9l74JWDFDYkIxNzl4Z3c/view

Comments

comments