Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Nhã Nam

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT – THPT NHÃ NAM – BẮC GIANG

Đề thi môn Toán Lớp 12 của THPT Nhã Nam gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 90 phút – giống với cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019. Nhờ vậy, đề thi môn Toán Lớp 12 của THPT Nhã Nam có thể giúp học sinh nâng cao được kĩ năng làm bài.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết – THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa

 • Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi môn Toán Lớp 12 – THPT Nhã Nam:

Câu 2: Cho A(2;5), B(1;1), C(3;3), một điểm E trong mặt phẳng tọa độ thỏa mãn AE = 3AB – 2AC. Tọa độ của E là:

A. (-3;3)

B. (-3,-3)

C. (3;-3)

D. (-2;-3)

Câu 3: Có 20 bông hoa, trong đó có 8 bông màu đỏ, 7 bông màu vàng , 5 bông màu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 bông để tạo thành một bó. Có bao nhiêu cách chọn để bó hoa có cả 3 màu?

 1. 1190
 2. 4760
 3. 2380
 4. 14280

Câu 12: Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình (2m+1)sinx – (m+2)cosx = 2m + 3 vô nghiệm là:

  1. 9
  2. 11
  3. 12
  4. 10

Comments

comments