Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết – THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT – THPT NGUYỄN TRÃI – THANH HÓA

Đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Nguyễn Trãi có cấu trúc giống với đề thi THPT Quốc gia 2019. Vì vậy, khi làm đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Nguyễn Trãi, học sinh có thể nâng cao và cải thiện được kĩ năng làm đề và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Nhã Nam – Bắc Giang

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết – THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

 • Trích dẫn một số câu hỏi từ Đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Nguyễn Trãi:

Câu 14: Với giá trị nào của m thì phương trình 3sinx + mcosx = 5 vô nghiệm?

 1. m > 4
 2. |m| ≥ 4
 3. m < -4
 4. – 4 < m < 4

Câu 17: Một tổ có 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Số cách xếp các học sinh đó thành một hàng dọc sao cho 4 học sinh nam đứng liền nhau là:

 1. 17820
 2. 17280
 3. 5760
 4. 2820

Câu 38: Dân số thế giới cuối năm 2010, ước tính khoảng 7 tỉ người. Hỏi với mức tăng trưởng 1,5% mỗi năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm nữa dân số thế giới sẽ lên đến 10 tỉ người?

 1. 2
 2. 28
 3. 23
 4. 24

Comments

comments