Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Quang Trung

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT – THPT CHUYÊN QUANG TRUNG – BÌNH PHƯỚC

Với cấu trúc đề thi gần giống với đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019 (gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian 90 phút bao quát được kiến thức của 3 khối lớp 10, 11, 12), đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước sẽ giúp học sinh cải thiện và nâng cao kĩ năng làm bài và làm đề.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Việt Đức - Hà Nội

 • Trích dẫn một số câu hỏi từ đề thi môn Toán Lớp 12 của THPT Chuyên Quang Trung:

Câu 5: Vecto nào trong các vecto dưới đây là vecto pháp tuyến của đường thẳng y + 2x – 1 = 0?

 1. (2;-1)
 2. (1;2)
 3. (-2;1)
 4. (-2;-1)

Câu 31: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng 1. Gọi M là trung điểm của BB’. Tính thể tích khối A’MCD.

 1. 1/12
 2. 2/15
 3. 4/15
 4. 1/28

Câu 33: Một cái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là 20cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10 cm. Nếu bịt kín miệng phễu và lật ngược phễu lên thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng nhất với giá trị nào sau đây:

 1. 1,07 cm
 2. 10 cm
 3. 9,35 cm
 4. 0,87 cm

Comments

comments