217 câu trắc nghiệm chuyên đề đồ thị hàm số và Đáp án chi tiết

217 CÂU TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bài viết "217 câu trắc nghiệm chuyên đề đồ thị và Đáp án chi tiết - THPTQG 2019" gồm các câu trắc nghiệm khách quan nâng cao về chuyên đề đồ thị hàm số. 217 câu trắc nghiệm chuyên đề đồ thị và Đáp án chi tiết này được trích dẫn từ các đề thi thử THPTQG 2019 của các trường THPT trên cả nước. Với đáp án và lời giải chi tiết 217 câu trắc nghiệm chuyên đề đồ thị hàm số, mong các em học sinh có thể tập luyện và đạt kết quả tốt trong kì thi THPTQG 2019. Tài liệu dành cho các học sinh khá và giỏi với mục địch ôn thi đại học đạt điểm 8-9-10.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

60 câu trắc nghiệm hàm số và đồ thị vận dụng cao + lời giải

Tuyển tập 50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức và lời giải chi tiết

80 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu tham khảo:

Câu 83: Cho hàm số y = (x^2-2x-3)/(x^2-1). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng và 1 đường tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng và 1 đường tiệm cận ngang.

Comments

comments