650 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian và Đáp án

650 CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết "650 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - THPTQG 2019" gồm các câu trắc nghiệm khách quan nâng cao về chuyên đề Oxyz. 650 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian này được trích dẫn từ các đề thi thử THPTQG 2019 của các trường THPT trên cả nước. Với đáp án và lời giải chi tiết 650 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian, mong các em học sinh có thể tập luyện và đạt kết quả tốt trong kì thi THPTQG 2019. Tài liệu dành cho các học sinh khá và giỏi với mục địch ôn thi đại học đạt điểm 8-9-10.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Trắc nghiệm nâng cao chuyên đề nón - trụ - cầu và lời giải

Tuyển tập bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian

81 câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong bài viết:

Câu 19: Cho hai mặt phẳng song song (P): nx+7y-6z+4=0 và (Q) 3x+my-2z-7=0. Khi đó giá trị của m và n là?

Câu 42: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;2), B(5;4;4) và mặt phẳng (P) 2x+y-z+6=0. Tọa độ điểm M nằm trên (P) sao cho MA^2 + MB^2 nhỏ nhất là?

Comments

comments