Dạng toán tìm căn bậc hai của một số

Đây là phần 92 of 136 trong Series Toán lớp 9

Tìm căn bậc hai số học của một số

A. Phương pháp giải

Dựa vào định nghĩa căn bậc hai số học của một số không âm:

chu-de-1 (1)

B. Ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm căn bậc hai số học rồi tìm căn bậc hai của:

a, 121

b, (-5/6)2

Lời giải:

a, Ta có √121 = 11 vì 11 ≥ 0 và 112 = 121.

Do đó 121 có hai căn bậc hai là 11 và -11.

vi-du-1

Ví dụ 2:

Tính giá trị biểu thức 

vi-du-2
Lời giải:

a) Ta có

√0,09 + 7√0,36 - 3√2,25 = 0,3 + 0,7. 0,6 - 3. 1,5 = 0,3 + 4,2 - 4,5 = 0
b)

giai-vi-du-2

 

C. Bài tập tự luận

Bài 1:

Tìm căn bậc hai số học của:

1. 0,25

2. 0,81

3. 5

4. -9

5. 0

Hướng dẫn giải

1. √0,25 = 0,5.

2. √0,81 = 0,9.

3. √5 = √5.

4. Vì -9 < 0 nên không tồn tại căn bậc hai của -9.

5. √0 = 0.

Comments

comments

Series Navigation<< Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn. Tiếp tuyến của đường trònĐịnh nghĩa, định lí và tính chất của đường tròn >>