80 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và Đáp án

80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết "80 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và Đáp án - THPTQG 2019" gồm các câu trắc nghiệm khách quan nâng cao về chuyên đề hàm số. 80 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và Đáp án này được trích dẫn từ các đề thi thử THPTQG 2019 của các trường THPT trên cả nước. Với đáp án và lời giải chi tiết 80 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số, mong các em học sinh có thể tập luyện và đạt kết quả tốt trong kì thi THPTQG 2019. Tài liệu dành cho các học sinh khá và giỏi với mục địch ôn thi đại học đạt điểm 8-9-10.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập 50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức và lời giải chi tiết

343 bài tập trắc nghiệm vận dụng khảo sát hàm số và Đáp án

60 câu trắc nghiệm hàm số và đồ thị vận dụng cao + lời giải

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu:

Câu 78Cho hàm số y = (2x+1)/(x+1)

Cho các mệnh đề:

(1) Hàm số đồng biến trên tập toàn tập xác định D = R \ {-1}

(2) Hàm số không có cực trị

(3) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là y = 2, tiệm cận ngang là x = -1

(4) Đồ thị hàm số đối xứng nhau qua giao của 2 tiệm cận I(-1;2)

Có bao nhiêu mệnh đề đúng:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Comments

comments