Lý thuyết Phương trình mặt phẳng

Đây là phần 26 of 26 trong Series Toán 12

Lý thuyết Phương trình mặt phẳng 1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng Định nghĩa. Cho mặt phẳng (P). Vectơ n→ khác 0→ và có giá vuông góc với mặt phẳng (P) được gọi là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P). Chú […]

read more →

Lý thuyết Hệ tọa độ trong không gian (Phần 1)

Đây là phần 24 of 26 trong Series Toán 12

Lý thuyết Hệ tọa độ trong không gian 1. Hệ tọa độ trong không gian Hệ trục tọa độ Đề-các vuông góc trong không gian gồm ba trục x'Ox, y'Oy, z'Oz vuông góc với nhau từng đôi một. Gọi i→; j→; k→ lần lượt […]

read more →

Lý thuyết Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Đây là phần 19 of 26 trong Series Toán 12

Lý thuyết Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 1. Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). 2. Khối đa diện […]

read more →

error: Content is protected !!