Đề thi thử và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán đợt 1 trường Thăng Long – Hà Nội

Đây là phần 2 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán đợt 1 trường Thăng Long – Hà Nội Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán đợt 1 trường Thăng Long – Hà Nội gồm 1 trang với […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đây là phần 3 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội  Cấu trúc đề thi thử vào lớp 10 môn Toán: Câu 1. Bài toán về các biểu thức đại số […]

read more →

Đề thi và đáp án Toán 9 năm 2018 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội (Vòng 1 – Đợt 1)

Đây là phần 1 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đề thi và đáp án Toán 9 năm 2018 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội (Vòng 1 – Đợt 1) Đề thi thử Toán 9 năm 2018 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội (Vòng 1 – Đợt 1) […]

read more →

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Đây là phần 80 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai A. Kiến thức cơ bản: 1. Phương trình trùng phương: - Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: ax^4+bx^2+c=0(a≠0) -Giải phương trình trùng phương ax^4+bx^2+c=0(a≠0) + Đặt x62=t,t≥0 + Giải […]

read more →

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Đây là phần 79 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng A. Kiến thức cơ bản: 1. Hệ thức Vi-ét Nếu x1,x2 là hai nghiệm của phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) thì: {x1+x2=−b/a và  x1x2=c/a 2. Áp dụng: Tính nhẩm nghiệm. - Nếu phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) có a+b+c=0 thì phương trình có một nghiệm x1=1, […]

read more →

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Đây là phần 78 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn  A. Lý thuyết  1. công thức nghiệm thu gọn Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và b=2b′, Δ′=b′^2−ac - Nếu Δ′>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = −b′+√△′/a; x2= −b′−√△′/a - Nếu Δ′=0 thì phương trình có nghiệm kép x1 =x2= −b′/a - Nếu Δ′<0 thì […]

read more →

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đây là phần 77 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai A. Lý thuyết  Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và biểu thức Δ=b^2−4ac: - Nếu Δ>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biết: x1= −b+√△/2a  và x2= −b−√△/2a - Nếu Δ=0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = −b/2a. - Nếu Δ<0 thì […]

read more →

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

Đây là phần 76 of 136 trong Series Toán lớp 9

A. Lý thuyết  1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: ax^2+bx+c=0 Trong đó x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ […]

read more →

Chương IV: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn .Bài 1: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Đây là phần 74 of 136 trong Series Toán lớp 9

A. Lý thuyết  1. Tập xác định Hàm số y = ax^2 ( a ≠ 0) xác định với mọi giá trị của x ∈ R. 2. Tính chất – Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi […]

read more →

error: Content is protected !!