Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số

Đây là phần 78 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số

Bài 5 (trang 133 SGK Đại số 11): Cho hàm số f(x) = ...

Bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

a. Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá trị hàm số cho khi:

x →- ∞,x →3-,x →-3+

b. Kiểm tra các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau:

Giải bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 

Bài 6 (trang 133 SGK Đại số 11): Tính:

Giải bài 6 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 6 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 133 SGK Đại số 11): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Gọi d và d' lần lượt là khoảng cách từ một vật thật AB và ảnh A'B' của nó tới quang tâm O của thấu kính (hình dưới).

Bài 7 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Bài 7 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Ý nghĩa: khi vật xa vô cực thì khoảng cách từ ảnh đến quang tâm bằng tiêu cực.

Comments

comments

Series Navigation<< Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 132 sách giáo khoa đại số 11 Giới hạn của hàm sốBài tập trắc nghiệm trang 143 sách giáo khoa 11 >>