Bài 8 trang 18 Sách giáo khoa Toán Đại số lớp 11

Đây là phần 12 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 8 trang 18 Sách giáo khoa Toán Đại số lớp 11:Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số

Bài 8 (trang 18 SGK Đại số 11): Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

b. y = 3 – 2sin x

Ta có: - 1 ≤ sin x ≤ 1

<=> - 2 ≤ 2sin x ≤ 2 <=>2 ≥ 2sin x ≥- 2

<=>5 ≥ 3 - 2sin x ≥ 1<=>1 ≤ y ≤ 5

=>ymax = 5<=> sin x = -1

<=>x = -π/2 + k2π (k ∈ Z)

Comments

comments

Series Navigation<< Bài 7 trang 18 Sách giáo khoa Toán Đại số lớp 11Bài 1 trang 28 sách giáo khoa đại số lớp 11 - phương trình lượng giác cơ bản >>