Bảng chữ cái tiếng Việt cải cách

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT CẢI CÁCH

 • Gồm có 5 phần tương đương với 5 sự cải tiến được đề xuất bởi PGS.TS Bùi Hiền: Tận dụng bảng chữ cái tiếng Việt vốn có hiện tại, Thêm một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng La-tinh, Bỏ chữ cái "Đ" ở trong bảng chữ cái tiếng Việt hiện có, Thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có, Tạo thêm một chữ cái mới cho âm vị còn lại là [N’, n’].
 • Bảng chữ cái tiếng Việt cải cách do PGS.TS Bùi Hiền đề xuất. Theo ông, việc cải cách tiếng Việt sẽ tiết kiệm 8% giấy bằng cách giảm bảng chữ cái từ 38 chữ xuống còn 31 chữ cũng như bổ sung thêm các chữ cái La-tinh.

PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM 

Bảng chữ cái tiếng Việt - Những điều cần biết

Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất

Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn

Bảng chữ cái tiếng Việt cho bé

 • Cụ thể, cải cách được PGS.TS Bùi Hiền đề xuất như sau:

1. Tận dụng bảng chữ cái tiếng Việt vốn có hiện tại:

a ă â b c d e ê g
h i k l m n o ô ơ p
q r s t u ư v x y  

2. Bổ sung một số chữ cái theo tiếng La-tinh:

f j w z

3. Bỏ chữ cái "Đ" ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt.

4. Thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có trong bảng trên:

 • Cc > ch, tr 
 • Dd > đ
 • Gg > g, gh
 • Ff  > ph
 • Kk > c, k, q 
 • Qq > ng, ngh
 • Rr > r
 • Ss > s, x 
 • Xx > kh
 • Ww > th
 • Zz > d, gi, r

5. Tạo thêm một chữ cái mới cho âm vị còn lại là [N’, n’]:

chucai1

tiengviet3

Comments

comments