Bảng chữ cái tiếng Việt cho bé

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT CHO BÉ

17146-chu-cai-2 bang-chu-cai-tieng-viet-day-du-moi-nhat

  • Gồm có 4 phần: Bảng chữ cái in hoa, Bảng chữ cái viết thường, Các nguyên âm và phụ âm của bảng chữ cái, Cách đọc bảng chữ cái. 
  • Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất cho bé gồm có 29 chữ cái.
  • Bảng chữ cái tiếng Việt là những bước đệm đầu tiên và quan trọng nhất để bé có thể học được tiếng Việt. Vì vậy, trước khi bé có thể đọc và hiểu về ngôn ngữ cũng như từ ngữ tiếng Việt thì bé phải nắm bắt được bảng chữ cái tiếng Việt một cách rõ ràng nhất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Bảng chữ cái tiếng Việt - Những điều cần biết

Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất

Bảng chữ cái tiếng Việt viết hoa

I. Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất viết hoa:

A Ă Â B C D Đ E Ê G
H I K L M N O Ô Ơ P
Q R S T U Ư V X Y  

II. Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất viết thường:

a ă â b c d đ e ê g
h i k l m n o ô ơ p
q r s t u ư v x y  

III. Các nguyên âm, phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất:

  • Có 12 nguyên âm đơn:
A Ă Â E Ê I
O Ô Ơ U Ư Y

 

  • Có 7 nguyên âm đôi với cách viết: 
Ia Ua Ưa Ươ
  • Các chữ cái còn lại được gọi là phụ âm đa phần là 1 chữ cái.
  • Có 9 phụ âm được ghép bởi 2 chữ cái:
 ph th tr gi ch nh ng kh gh
  • Có một phụ âm được ghép bởi 3 chữ cái: ngh.

IV. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất:

Chữ Cái Cách đọc Cách đọc khác Chữ cái Cách đọc Cách đọc khác
A a   N nờ e-nờ, nờ thấp
Ă á   O o  
   Ô ô  
B bờ Ơ ơ  
C cờ P pờ
D dờ Q quờ Quy, cu
Đ đờ Đê R rờ e-rờ
E e   S sờ (sờ nặng) Ét, ét xì
Ê ê   T tờ
G gờ Giê U u  
H hờ Hắt Ư ư  
I i (i ngắn)   V vờ
K ca   X xờ (xờ nhẹ) Ích, ích xì
L lờ e-lờ, lờ cao Y i (i dài)  
M mờ e-mờ      

Bài viết Bảng chữ cái Tiếng Việt cho bé sẽ giúp các em và phụ huynh học sinh trả lời các câu hỏi bảng chữ cái tiếng việt có bao nhiêu chữ? bảng chữ cái viết thường lớp 1?bảng chữ cái viết thường? bảng chữ cái tiếng việt viết hoa ? bảng chữ cái tiếng việt viết thường

Comments

comments