Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT CHUẨN

Gần đây, các bậc phụ huynh rất lo lắng và hoang mang về chương trình dạy học tiếng Việt cho các bé học sinh. Vì vậy, việc tìm và hiểu được một bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn là một điều vô cùng quan trọng đối với cả phụ huynh học sinh lẫn con em của mình. Dưới đây là bài viết đầy đủ về bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn nhất.

hdsdn-01

  • Bài viết gồm có 4 phần: Bảng chữ cái tiếng việt in hoa và viết thường chuẩn, Cách viết bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn, Các nguyên âm và phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn, Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Bảng chữ cái tiếng Việt - Những điều cần biết

Bảng chữ cái tiếng Việt cải cách

Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất

I. Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn viết hoa và viết thường:

bảng chữ cái tiếng việt

II. Cách viết bảng chữ cái tiếng Việt:

Bang-Chu-Cai-Tieng-V

III. Các nguyên âm, phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn:

  • Có 12 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y.
  • Có 7 nguyên âm đôi với cách viết: ia, yê, iê, ua, ươ, ưa, uô.
  • Các chữ cái còn lại được gọi là phụ âm đa phần là 1 chữ cái.
  • Có 9 phụ âm được ghép bởi 2 chữ cái: ph, th, tr, gi, ch, nh, ng, kh, gh.
  • Có một phụ âm được ghép bởi 3 chữ cái: ngh.

IV. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn:

Chữ Cái Cách đọc Cách đọc khác Chữ cái Cách đọc Cách đọc khác
A a   N nờ e-nờ, nờ thấp
Ă á   O o  
   Ô ô  
B bờ Ơ ơ  
C cờ P pờ
D dờ Q quờ Quy, cu
Đ đờ Đê R rờ e-rờ
E e   S sờ (sờ nặng) Ét, ét xì
Ê ê   T tờ
G gờ Giê U u  
H hờ Hắt Ư ư  
I i (i ngắn)   V vờ
K ca   X xờ (xờ nhẹ) Ích, ích xì
L lờ e-lờ, lờ cao Y i (i dài)  
M mờ e-mờ    

Comments

comments