Bảng chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu chữ?

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT CÓ BAO NHIÊU CHỮ?

Để có thể dạy và hiểu được chương trình học của con em mình khi mới vào lớp 1, điều quan trọng đầu tiên là các bậc phụ huynh phải hiểu được bảng chữ cái tiếng Việt. Đặc biệt, "bảng chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu chữ?" là câu hỏi đầu tiên mà các bậc phụ huynh cần trả lời được.

  • Bảng chữ cái tiếng Việt gồm có 29 chữ.
  • Bài viết gồm có: 3 phần: Bảng chữ cái in hoa và Bảng chữ cái viết thường, Các nguyên âm và phụ âm của bảng chữ cái, Cách đọc bảng chữ cái. 

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Bảng chữ cái tiếng Việt - Những điều cần biết

Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất

Bảng chữ cái tiếng Việt cải cách

I. Bảng chữ cái tiếng Việt viết hoa và viết thường: 

Chữ viết thường Chữ viết hoa Chữ viết thường Chữ viết hoa
a A n N
ă Ă o O
â Â ô Ô
b B ơ Ơ
c C p P
d D q Q
đ Đ r R
e E s S
ê Ê t T
g G u U
h H ư Ư
i I v V
k K x X
l L y Y
m M

 

III. Các nguyên âm, phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Việt:

Các nguyên âm và phụ âm cũng chiếm một phần không thể thiếu trong bảng chữ cái tiếng Việt. Để có thể hình thành lên một tiếng, một chữ hay một câu hoàn chỉnh, việc tìm hiểu về các nguyên âm và phụ âm cũng rất quan trọng và cần thiết cho các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh. Cụ thể, bảng chữ cái tiếng Việt gồm có:

  • Các nguyên âm:
Nguyên âm đơn Nguyên âm đôi
A Ia
Ă
Â
E Ua
Ê
I Ưa
O Ươ
Ô
Ơ
U
Ư
Y

 

 

  • Các chữ cái còn lại được gọi là phụ âm đa phần là 1 chữ cái.
  • Có 9 phụ âm được ghép bởi 2 chữ cái:
 ph th tr gi ch nh ng kh gh
  • Có một phụ âm được ghép bởi 3 chữ cái: ngh.

IV. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất:

Chữ Cái Cách đọc Cách đọc khác Chữ cái Cách đọc Cách đọc khác
A a   N nờ e-nờ, nờ thấp
Ă á   O o  
   Ô ô  
B bờ Ơ ơ  
C cờ P pờ
D dờ Q quờ Quy, cu
Đ đờ Đê R rờ e-rờ
E e   S sờ (sờ nặng) Ét, ét xì
Ê ê   T tờ
G gờ Giê U u  
H hờ Hắt Ư ư  
I i (i ngắn)   V vờ
K ca   X xờ (xờ nhẹ) Ích, ích xì
L lờ e-lờ, lờ cao Y i (i dài)  
M mờ e-mờ      

Comments

comments