Bảng chữ cái tiếng Việt viết hoa

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT VIẾT HOA

17146-chu-cai-2

  • Gồm có 4 phần: Bảng chữ cái tiếng Việt in hoa, Bảng chữ cái tiếng Việt viết hoa, Các nguyên âm và phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Việt, Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt
  • Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất gồm có 29 chữ cái.
  • Bảng chữ cái tiếng Việt là những bước đệm đầu tiên và quan trọng nhất để bé có thể học được tiếng Việt. Vì vậy, trước khi bé có thể đọc và hiểu về ngôn ngữ cũng như từ ngữ tiếng Việt thì bé phải nắm bắt được bảng chữ cái tiếng Việt một cách rõ ràng nhất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Bảng chữ cái tiếng Việt - những điều cần biết

Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất

Bảng chữ cái tiếng Việt viết thường

I. Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất in hoa:

A Ă Â B C D Đ E Ê G
H I K L M N O Ô Ơ P
Q R S T U Ư V X Y  

II. Bảng chữ cái tiếng việt viết hoa:

Bang-Chu-Cai-Tieng-V

III. Các nguyên âm, phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất:

  • Có 12 nguyên âm đơn:
A Ă Â E Ê I
O Ô Ơ U Ư Y
  • Có 7 nguyên âm đôi với cách viết: 
Ia Ua Ưa Ươ
  • Các chữ cái còn lại được gọi là phụ âm đa phần là 1 chữ cái.
  • Có 9 phụ âm được ghép bởi 2 chữ cái:
 ph th tr gi ch nh ng kh gh
  • Có một phụ âm được ghép bởi 3 chữ cái: ngh.

IV. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất:

Chữ Cái Cách đọc Cách đọc khác Chữ cái Cách đọc Cách đọc khác
A a   N nờ e-nờ, nờ thấp
Ă á   O o  
   Ô ô  
B bờ Ơ ơ  
C cờ P pờ
D dờ Q quờ Quy, cu
Đ đờ Đê R rờ e-rờ
E e   S sờ (sờ nặng) Ét, ét xì
Ê ê   T tờ
G gờ Giê U u  
H hờ Hắt Ư ư  
I i (i ngắn)   V vờ
K ca   X xờ (xờ nhẹ) Ích, ích xì
L lờ e-lờ, lờ cao Y i (i dài)  
M mờ e-mờ      

Comments

comments