Bảng điểm chuẩn hệ chuyên và không chuyên chuyên ngữ cấp 3 2019

Bảng điểm chuẩn hệ chuyên và không chuyên chuyên ngữ cấp 3 2019

Điểm chuẩn vào THPT chuyên ngữ cấp 3 năm 2019

BẢNG ĐIỂM CHUẨN HỆ CHUYÊN VÀ KHÔNG CHUYÊN 2019

TT Ngành học Khối thi Điểm trúng tuyển
Hệ chuyên có học bổng Hệ chuyên Hệ không chuyên
1 Tiếng Anh 701 D1 30.00 26.00 24.25
2 Tiếng Nga 702 D1 28.00 24.30 22.00
D2 28.00 26.45 26.00
3 Tiếng Pháp 703 D1 30.00 26.50 24.45
D3 30.00 26.50 23.50
4 Tiếng Trung 704 D1 29.00 26.50 24.50
D4 29.00 26.00 23.00
5 Tiếng Đức 705 D1 30.00 27.30 25.00
D5 30.00 27.00 24.00
6 Tiếng Nhật 706 D1 30.00 26.00 25.00
D6 30.00 27.50 26.00
7   Tiếng Hàn 707 D1 28.00 26.00 23.50
D7 28.00 26.00 22.00

 

Điểm chuẩn là tổng điểm của môn ĐGNL Văn và Khoa học Xã hội, ĐGNL Toán và Khoa học Tự nhiên, ĐGNL Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ tính hệ số 2).

Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định. Các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

Comments

comments