Các câu vận dụng vận dụng cao trong đề Sở Hà Tĩnh 2019

Các câu vận dụng vận dụng cao trong đề Sở Hà Tĩnh 2019

Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông. SA vuông (ABCD). SA=can3.AB. Góc anphal là góc giữa 2 mặt phẳng (SBC) và (SCD). Tính cosanpha.

Câu 47: A(-1;0;0) B(0;-1;0) C(0;0;1) mặt phẳng (P): 2x-2y+z+7=0
Xét M thuộc (P). Tính giá trị nhỏ nhất của |vectoMA-MB+MC|+|MB|

Câu 48: Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R. Biết rằng y=f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực đại của hàm số f(6-x^2)

vdc de ha tinh 2019 vdc de ha tinh 2019-1 vdc de ha tinh 2019-2

Comments

comments