Các công thức nguyên hàm

CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM

  • Gồm có 2 phần: Phần 1 là các công thức nguyên hàm cơ bản thường gặp (được dùng để làm các bài toán cơ bản). Phần 2 gồm các công thức nguyên hàm mở rộng (được dùng để làm các bài toán có mức độ nâng cao hơn).
  • Công thức nguyên hàm là một không thể thiếu trong phần kiến thức về nguyên hàm nói riêng và kiến thức của năm lớp 12 nói chung. Công thức nguyên hàm rất quan trọng trong các bài kiểm tra cũng như bài thi đại học. Công thức nguyên hàm là một trong những phần ôn thi trọng tâm của kì thi đại học.
  • Bảng công thức gồm có:+) Công thức nguyên hàm của lượng giác+) Công thức nguyên hàm mở rộng+) Công thức nguyên hàm từng phần+) Công thức nguyên hàm và tích phân

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM:

Nguyên hàm - Lý thuyết và bài tập

Các loại nguyên hàm

Nguyên hàm từng phần

I. Các công thức nguyên hàm cơ bản thường gặp (thường dùng để giải các bài tập ở mức độ dễ, cơ bản):

ly-thuyet-nguyen-ham

ly-thuyet-nguyen-ham-1

Screenshot (91)

II. Các công thức nguyên hàm mở rộng (thường được dùng để làm các bài tập có mức độ trung bình, nâng cao hơn):

Screenshot (106)

Screenshot (107)

Screenshot (108)

Screenshot (109)

III. Kết luận:

  • Như vậy, có thể thấy, từ những công thức nguyên hàm cơ bản thường gặp (14 công thức), ta có thể mở rộng ra các công thức nguyên hàm có độ khó cao hơn, phức tạp hơn (gần 30 công thức).
  • Tổng cộng ta có gần 45 công thức nguyên hàm cần phải học thuộc, nhớ kĩ để có thể vận dụng chúng làm các bài tập nguyên hàm khác nhau ở các mức độ dễ, trung bình, khó và đa dạng, phóng phú về các dạng bài.

Comments

comments