căn bậc 2 lớp 9 học gì?

căn bậc 2 lớp 9 học gì?

can bac 2 lop 9 hoc gi

căn bậc 2 lớp 9 học gì? và thi gì? 

+ tính toán giá trị biểu thức

+ rút gọn biểu thức chứa căn

+ Tìm x để biểu thức đã cho thỏa mãn điều kiện: Biểu thức nguyên, biểu thức =a, biểu thức >a, biểu thức <b, tìm giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất, giải phương trình....

Xem thêm: 

  1. căn bậc hai: lý thuyết và bài tập
  2. căn bậc hai lớp 9: cơ bản và nâng cao
  3. căn bậc hai và hằng đẳng thức
  4. bảng căn bậc hai
  5. căn bậc hai số học
  6. chuyên đề căn bậc hai toán 9
  7. căn bậc 2 lớp 9 học gì?

Tìm hiểu thêm: https://drive.google.com/file/d/17nMo5_XOGzRpGn4Y4mvSvs29MUJuVqi8/view?usp=sharing

Comments

comments