CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

I. Lý thuyết:

- Căn thức bậc hai: Trong toán học, căn bậc hai của một số a là một số x sao cho x2 = a, hay nói cách khác là số x mà bình phương lên thì = a.

- Hằng đẳng thức: 

hằng đẳng thức trong căn bậc 2 CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

II. Bài tập:

Bài 1: Với giá trị nào của a thì các biểu thức sau có nghĩa:

bài 1 CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

Bài 2: Rút gọn biểu thức biết a<2

bài 2 CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

Bài 3: Tìm x

a) bài 3 a CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

b) bài 3 b CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

c) bài 3 c CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

d) bài 3 d CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

e) bài 3 e CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

Bài 4: Tìm A, B:

a) A=bài 4 a CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

b) B= bài 4 b CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

Comments

comments