Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Đây là phần 87 of 115 trong Series Toán lớp 10

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Các hệ thức lượng trong tam giác, định lý cosin, định lý sin, giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc, các bài toán về tam giác. […]

read more →

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Đây là phần 55 of 115 trong Series Toán lớp 10

Các hệ thức lượng trong tam giác Và giải tam giác 1. Các công thức trong tam giác vuông : Cho ΔABC vuông tại A : BC2 = AC2 + AB2 AB2 = BC.BH; AC2 = BC.CH AH2 = HB.HC BC.AH = AB.AC AC = BC.sin B = BC.cos C = AB.tan B = AB.cotg C. AB = BC.sin C […]

read more →

Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Đây là phần 24 of 136 trong Series Toán lớp 9

Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông Bài 33 trang 93 SGK Toán 9 tập 1 Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây: a) Trong hình 41, sinα bằng (A) 5/3    […]

read more →

error: Content is protected !!