Khởi nghiệp tinh gọn - Bí quyết khởi nghiệp

Đây là phần 5 of 10 trong Series Sách thầy Thế Anh khuyên đọc

Khởi nghiệp tinh gọn - Bí quyết khởi nghiệp Về tác giả – Eric Ries là doanh nhân, diễn giả, nhà tư vấn, giảng dạy tại Harvard Business School. – CTO của Công ty IMVU – Tác giả trang blog […]

read more →

error: Content is protected !!