chuyên đề căn bậc hai toán 9

chuyên đề căn bậc hai toán 9: Đây là một chuyên đề 2 điểm/10 điểm trong đề thi vào 10 

Chuyên đề căn thức này bao gồm

+ tính toán giá trị biểu thức

+ rút gọn biểu thức chứa căn

+ Tìm x để biểu thức đã cho thỏa mãn điều kiện: Biểu thức nguyên, biểu thức =a, biểu thức >a, biểu thức <b, tìm giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất, giải phương trình....

Xem thêm: 

  1. căn bậc hai: lý thuyết và bài tập
  2. căn bậc hai lớp 9: cơ bản và nâng cao
  3. căn bậc hai và hằng đẳng thức
  4. bảng căn bậc hai
  5. căn bậc hai số học
  6. chuyên đề căn bậc hai toán 9
  7. căn bậc 2 lớp 9 học gì?

I. Lý thuyết Căn bậc hai số học

1. Khái niệm căn bậc hai số học:

  • Với số dương a, số √a được gọi là căn bậc hai số học của a.
  • Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

2. Khái quát:

căn bậc hai số học - Lý thuyết

3) So sánh căn bậc hai số học:

Với hai số a và b không âm, nếu a < b thì √a < √b.

Ta có thể chứng minh được:

Với hai số a và b không âm, nếu √a < √b thì a < b.

Như vậy ta có định lí sau đây:

                                                           căn bậc hai số học - so sánh

ly thuyet ve can bac 2

tinh toan gia tri bieu thuc can bac 2

tinh toan gia tri bieu thuc can bac 2-1

Rút gọn biểu thức

rut gon bieu thuc can thuc

rut gon bieu thuc can thuc-1

rut gon bieu thuc can thuc-2

Comments

comments