Chuyên đề trắc nghiệm khảo sát hàm số và ứng dụng – Trần Văn Tài

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG

Bài viết cùng chủ đề:  Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số – Trần Thông

 

Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm khảo sát hàm số và ứng dụng do thầy Trần Văn Tài biên soạn gồm 88 trang. Tài liệu phân dạng chi tiết các dạng toán, hướng dẫn phương pháp tư duy, giải toán thông qua 218 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.

+ Dạng toán 1. Tìm cực trị của hàm số
+ Dạng toán 2. Phương trình đường thẳng nối hai điểm cực trị
+ Dạng toán 3. Tìm tham số m để hàm số có n cực trị, có cực trị tại x = x0
+ Dạng toán 4. Tìm tham số m để hàm số có n cực trị thỏa mãn điều kiện K

...

Download đầy đủ tại đây.

Comments

comments