Có bao nhiêu thí sinh vào 10 Hà Nội 2018-2019?

Có bao nhiêu thí sinh vào 10 Hà Nội 2018-2019? Số lượng thí sinh vào 10 năm 2018-2019?

Năm học 2018-2019, Hà Nội có 101.460 học sinh tốt nghiệp THCS, giảm 4.000 học sinh so với năm trước. Tuy nhiên để đảm bảo mục tiêu phân luồng và cũng căn cứ vào điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục nên Hà Nội dự kiến 60-62% số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập, tương đương với gần 63.000 học sinh. Sẽ có khoảng trên 38.500 học sinh bị loại khỏi trường công.

Trong tổng số học sinh tốt nghiệp THCS, khoảng 20% vào học trường THPT ngoài công lập, 10% học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Số còn lại tham gia học nghề ngắn hạn để gia nhập thị trường lao động.

Xem thêm: Có bao nhiêu thí sinh vào 10 Hà Nội 2018-2019?

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2019-2020

Điểm chuẩn thi vào 10 Hà Nội 2018? Dự đoán điểm chuẩn 2019

Mỗi học sinh có 2 nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội

Có bao nhiêu thí sinh vào 10 Hà Nội năm 2017-2018? Số lượng thi sinh vào 10 Hà Nội năm 2017-2018?

Kết quả tuyển sinh năm 2017

Hà Nội có 76.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 57.000 thí sinh vào công lập. Trong đó, 67% học sinh được học công lập, hơn 20% học tư thục, 5% học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên và số còn lại học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp. 

 

Comments

comments