Cộng các số tròn chục và luyện tập cộng các số tròn chục

Đây là phần 57 of 72 trong Series Toán lớp 1

Cộng các số tròn chục và luyện tập cộng các số tròn chục

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 129 sgk toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả bằng 70.

b. Kết quả bằng 90.

c. Kết quả bằng 60.

d. Kết quả bằng 80.

e. Kết quả bằng 70.

f. Kết quả bằng 80.

Bài 2:

50 + 10 =

Nhẩm: 5 chục + 1 chục = 6 chục.

Vậy 50 + 10 = 60.

20 + 20 =

Nhẩm: 2 chục + 2 chục = 4 chục.

Vậy 20 + 20 = 40.

30 + 50 =

Nhẩm: 3 chục + 5 chục = 8 chục.

Vậy 30 + 50 = 80.

40 + 30 =

Nhẩm: 4 chục + 3 chục = 7 chục.

Vậy 40 + 30 = 70.

20 + 60 =

Nhẩm: 2 chục + 6 chục = 8 chục.

Vậy 20 + 60 = 80.

70 + 20 =

Nhẩm: 7 chục + 2 chục = 8 chục.

Vậy 70 + 20 = 90.

50 + 40 =

Nhẩm: 5 chục + 4 chục = 9 chục.

Vậy 50 + 40 = 90.

40 + 50 =

Nhẩm: 4 chục + 5 chục = 9 chục.

Vậy 40 + 50 = 90.

20 + 70 =

Nhẩm: 2 chục + 7 chục = 9 chục.

Vậy 20 + 70 = 90.

Bài 3:

Số gói bánh cả hai thùng là:

20 + 30 = 50 (gói bánh)

Đáp số: 50 gói bánh.

Comments

comments

Series Navigation<< Các số tròn chục - Bài tập về các số tròn chục - Toán lớp 1Trừ các số tròn chục và luyện tập trừ các số tròn chục >>