Công thức giải nhanh khoảng cách trong hình không gian

Đây là phần 6 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Công thức giải nhanh khoảng cách trong hình không gian

 

cong-thuc-tinh-nhanh-khoang-cach-tap-1-1 (1)

cong-thuc-tinh-nhanh-khoang-cach-tap-1-2

Comments

comments

Series Navigation<< Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất kìCông thức giải nhanh Hàm số update >>