Cách đánh vần tiếng Việt theo sách Công nghệ Giáo dục.

Cách đánh vần tiếng Việt theo sách Công nghệ Giáo dục.

 

 Bài viết cùng chủ đề:

GS.TSKH. Hồ Ngọc Đại - Người bền bỉ đưa ra bộ sách CNGD
GS.TSKH. Hồ Ngọc Đại - Người bền bỉ đưa ra bộ sách CNGD

Đánh vần tiếng Việt theo sách Công nghệ Giáo dục.

Bộ sách Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại - Ảnh: Báo Tuổi trẻ.Bộ sách Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại - Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Đánh vần tiếng Việt theo sách Công nghệ Giáo dục.

Đánh vần tiếng Việt theo sách Công nghệ Giáo dục.

Đánh vần tiếng Việt theo sách Công nghệ Giáo dục.

Đánh vần tiếng Việt theo sách Công nghệ Giáo dục.

Comments

comments