Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình

ĐỀ CUỐI KÌ TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ - HÒA BÌNH

"Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình" gồm có 35 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Chuyên Hùng Vương - Bình Dương

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong tài liệu tham khảo:

Câu 21 (trắc nghiệm): Cho hàm số y = 2x^2 + 4x – 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên (-∞;1) và nghịch biến trên (1;+∞).

B. Hàm số đồng biến trên (-1;+∞) và nghịch biến trên (-∞;-1).

C. Hàm số nghịch biến trên (-1;+∞) và đồng biến trên (-∞;-1).

D. Hàm số nghịch biến trên (-∞;1) và đồng biến trên (1;+∞).

Câu 1 (tự luận): Cho hai hàm số y = x + 1 và y = x^2 – x – 2 có đồ thị lần lượt là d và (P).

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số (vẽ trên cùng một hệ tọa độ ).

b) Biết rằng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B. Tính diện tích tam giác OAB (với O là gốc hệ trục tọa độ).

Comments

comments