Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án - THPT Lạng Giang 1 – Bắc Giang

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN - THPT LẠNG GIANG 1 - BẮC GIANG

Bài viết "Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án - THPT Lạng Giang 1 – Bắc Giang" gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 2 - Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về tổ hợp và xác suất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án - THPT Mộ Đức 2 – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong "Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án - THPT Lạng Giang 1 – Bắc Giang":

Câu 1: Có 8 quyển sách khác nhau và 6 quyển vở khác nhau. Số cách chọn một trong các quyển đó là:

A. 6

B. 8

C. 14

D. 48

Câu 2: Có 10 cái bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái bút và 1 quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?

A. 90

B. 70

C. 80

D. 60

Câu 4: Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và 1 nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn?

A. 15

B. 25

C. 75

D. 100

Comments

comments