Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Bến Cát – Bình Dương

 ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN - THPT BẾN CÁT - BÌNH DƯƠNG

Bài viết "Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Bến Cát – Bình Dương - THPTQG 2019" gồm các đề toán về chuyên đề Giải tích lớp 12. Bộ đề giúp đánh giá học sinh sau khi đã hoàn thành chương 1 của môn Toán lớp 12 về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Qua đó, bộ đề giúp học sinh nắm chắc kiến thức về chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số để chuẩn bị cho các câu hỏi về chuyên đề này trong kì thi THPTQG 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Chuyên Long An

Tuyển tập đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 chương 1 và Đáp án

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Lê Lợi – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong tài liệu "Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Bến Cát – Bình Dương - THPTQG 2019":

Câu 3: Cho hàm số y = x + cosx. Tìm phát biểu đúng.

A. Đồng biến trên R

B. Nghịch biến trên (0; +∞)

C. Nghịch biến trên R

D. Đồng biến trên (-∞; 0)

Comments

comments