Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN - THPT BẾN TRE- VĨNH PHÚC

Bài viết "Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc - THPTQG 2019" gồm các đề toán về chuyên đề Giải tích lớp 12. Bộ đề giúp đánh giá học sinh sau khi đã hoàn thành chương 1 của môn Toán lớp 12 về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Qua đó, bộ đề giúp học sinh nắm chắc kiến thức về chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số để chuẩn bị cho các câu hỏi về chuyên đề này trong kì thi THPTQG 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 chương 1 và Đáp án

Đề thi thử Toán THPTQG2019 và Đáp án - THPT Lương Thế Vinh

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Vinh Lộc - TT Huế

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu "Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc - THPTQG 2019":

Câu 2: Cho hàm số y = |x^3 – 3x – 2| có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số y = f(x) chỉ có điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

B. Đồ thị hàm số y = f(x) có một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.

C. Đồ thị hàm số y = f(x) có bốn điểm cực trị.

D. Đồ thị hàm số y = f(x) có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.

Comments

comments