Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Lê Lợi - Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN - THPT LÊ LỢI - HÀ NỘI

Bài viết "Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Lê Lợi - Hà Nội - THPTQG 2019" gồm các đề toán về chuyên đề Giải tích lớp 12. Bộ đề giúp đánh giá học sinh sau khi đã hoàn thành chương 1 của môn Toán lớp 12 về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Qua đó, bộ đề giúp học sinh nắm chắc kiến thức về chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số để chuẩn bị cho các câu hỏi về chuyên đề này trong kì thi THPTQG 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lương Ngọc Quyến

Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12 nâng cao và Đáp án - THPT Lạng Giang 2

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Thị xã Quảng Trị

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu "Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Lê Lợi - Hà Nội - THPTQG 2019":

Câu 2: Cho hàm số y = (x + 2)/(x – 1). Khẳng định nào sau đây đúng:

A. Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định

B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định

C. Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định

D. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định

Comments

comments