Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN - THPT TÔN THẤT TÙNG - ĐÀ NẴNG

Bài viết "Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng - THPTQG 2019" gồm các đề toán về chuyên đề Giải tích lớp 12. Bộ đề giúp đánh giá học sinh sau khi đã hoàn thành chương 1 của môn Toán lớp 12 về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Qua đó, bộ đề giúp học sinh nắm chắc kiến thức về chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số để chuẩn bị cho các câu hỏi về chuyên đề này trong kì thi THPTQG 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Vinh Lộc - TT Huế

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Bến Cát – Bình Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu tham khảo:

Câu 8: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ (hình 2). Khi đó đường thẳng y = -3 giao nhau với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng:\

A. x = 2

B. x = 3

C. x = 1

D. x = 0

Comments

comments