Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Thị xã Quảng Trị

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 NC CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN - THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Bài viết "Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Thị xã Quảng Trị - THPTQG 2019" gồm các đề toán về chuyên đề Giải tích lớp 12. Bộ đề giúp đánh giá học sinh sau khi đã hoàn thành chương 1 của môn Toán lớp 12 về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Qua đó, bộ đề giúp học sinh nắm chắc kiến thức về chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số để chuẩn bị cho các câu hỏi về chuyên đề này trong kì thi THPTQG 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Yên Phong

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu "Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án - THPT Thị xã Quảng Trị - THPTQG 2019":

Câu 16: Cho hàm số y = 2x^2 + x +12/ x + 2. Xét các mệnh đề sau:

  1. Hàm số có 2 điểm cực trị.
  2. Hàm số đồng biến trên tập (-∞;-5) ∪ (1;+∞)
  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-5;1)
  4. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là (1;5)

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Comments

comments