Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án - THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN - THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM - HƯNG YÊN

Bài viết "Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án - THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên" gồm có 30 câu trắc nghiệm khách quan và 5 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 - THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 10 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án - THPT Thanh Miện – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong "Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án - THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên":

Câu 14: Cho hệ phương trình (I): ax + by = c (1) và a’x + b’y = c’ (2) với phương trình (1) và (2) là phương trình bậc nhất hai ẩn. Hãy chọn khẳng định đúng.

A. Giải hệ (I) là tìm một nghiệm chung của phương trình (1) và (2).

B. Nghiệm chung của phương trình (1) và (2) được gọi là nghiệm của hệ (I).

C. Phương trình (1) và (2) có vô số nghiệm nên hệ (I) có vô số nghiệm.

D. Nếu phương trình (1) và (2) có nghiệm chung thì nghiệm chung đó phải là (0;0).

Câu 18: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề “Vẫn còn có học sinh trường THPT Dương Quảng Hàm đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm”.

A. Không có học sinh nào của trường THPT Dương Quảng Hàm đi xe đạp điện đội mũ bảo hiểm.

B. Có học sinh của trường THPT Dương Quảng Hàm đi xe đạp điện đội mũ bảo hiểm.

C. Mọi học sinh của trường THPT Dương Quảng Hàm đi xe đạp điện đều đội mũ bảo hiểm.

D. Mọi học sinh của trường THPT Dương Quảng Hàm đi xe đạp điện đều không đội mũ bảo hiểm.

Comments

comments