Đề thi 9 vào 10 trường Đa Trí Tuệ Hà Nội

Đây là phần 2 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi 9 vào 10 trường Đa Trí Tuệ Hà Nội

Xem thêm: https://www.nguyentheanh.org/de-thi-9-vao-10-uong-bi-quang-ninh/

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-9-vao-10/

 

Một số bài toán  Đề thi 9 vào 10 trường Đa Trí Tuệ Hà Nội

Bài 2: Nếu hai vòi nước cùng chảy vào 1 bể thì sau 6 giờ bể đẩy. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 20 phút và vòi thứ 2 chảy trong 30 phút thì được 1 phần 15 bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu đầy bể.

Bài 3: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB=2R. C là trung điểm của đoạn thẳng AO, đường thẳng Cx vuông góc với đường thẳng AB. Cx cắt nửa đường tròn trên tại I. K là một điểm bất kì trên đoạn thẳng CI (K khác C;K khác I). tia AK cắt nửa đường tròn đã cho tại M. Tiếp tuyến với nửa đường tròn tâm O tại M cắt Cx tại N, tia BM cắt Cx tại D.
a. Chứng minh A,C,M,D cùng nằm trên 1 đường tròn
b. Chứng minh MNK cân
c. Tính diện tích tam giác ABD khi K là trung điểm CI
d. Chứng minh rằng Khi K di động trên CI thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD nằm trên 1 đường thẳng cố định

de 9 vao 10 da tri tue

Comments

comments

Series Navigation<< Đề thi 9 vào 10 Giảng Võ 2019Đề thi thử vào 10 Cát Linh quận Đống Đa 2019 >>