Đề thi 9 vào 10 Hoằng Hóa 2019

Đây là phần 192 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi 9 vào 10 Hoằng Hóa 2019

Xem thêm: https://www.nguyentheanh.org/de-thi-9-vao-10-uong-bi-quang-ninh/

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-9-vao-10/

Một số Đề thi 9 vào 10 Hoằng Hóa 2019

Cho phương trình x^2+2(n-2)-n^2=0.tìm n để  phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1;x2 thỏa mãn x1<x2 và |x1|-|x2|=6

de 9 vao 10 hoang hoa

Comments

comments

Series Navigation<< Đề thi 9 vào 10 Thanh Chương Nghệ An 2019Đề thi 9 vào 10 Nghĩa Tân 2019 >>