Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN - THPT LÝ THÁI TỔ - BẮC NINH

"Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh" gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh trong thời gian 90 phút, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Lê Quý Đôn – Đà Nẵng

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 50: Trên một đoạn đường giao thông có 2 con đường vuông góc với nhau tại O như hình vẽ. Một địa danh lịch sử có vị trí đặt tại M, vị trí M cách đường OE 150m và cách đường Ox 1km. Vì lý do thực tiễn người ta muốn làm một đoạn đường thẳng AB đi qua vị trí M, biết rằng giá trị để làm 100m đường là 150 triệu đồng. Chọn vị trí của A và B để hoàn thành con đường với chi phí thấp nhất. Hỏi chi phí thấp nhất để hoàn thành con đường là bao nhiêu?

A. 3 tỷ đồng.

B. 2, 178 tỷ đồng.

C. 2,0987 tỷ đồng.

D. 2,0963 tỷ đồng.

Comments

comments