Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT BÀ RỊA - VŨNG TÀU

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu" gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT chuyên Bắc Giang

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Chuyên Quang Trung

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Hiếu Tử – Trà Vinh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 27: Ông A vay dài hạn ngân hàng 300 triệu, với lãi suất 12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng 1 năm kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng 1 năm, số tiền hoàn ở mỗi lần là như nhau và trả hết nợ sau đúng 4 năm kể từ ngày vay. Hỏi theo cách đó, số tiền M mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất ngân hàng không đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.

Comments

comments