Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Dương

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Dương" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Hòa Bình

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Tháp

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 7: Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng với lãi suất theo quý là 2% (mỗi quý 3 tháng) và lãi hàng quý được nhập vào vốn. Sau 2 năm tổng số tiền người đó nhận được là:

A. 116,1 triệu đồng

B. 116,5 triệu đồng

C. 117,1 triệu đồng

D. 117,5 triệu đồng

Câu 8: Gọi M là điểm thuộc đồ thị (C): y = (2x + 1)/(x – 1) có tung độ bằng 5. Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A, B. Diện tích tam giác OAB bằng:

A. 121/6

B. 119/6

C. 125/6

D. 117/6

Comments

comments