Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đà Nẵng

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đà Nẵng" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Tây Ninh

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Hoàng Hoa Thám

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 19: Cho khối chóp có đáy là một thập giác. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Số mặt bên của khối chóp là 10. 

B. Khối chóp có số cạnh lớn hơn số đỉnh.

C. Khối chóp có số mặt nhỏ hơn số đỉnh. 

D. Số đỉnh của khối chóp là 11.

Comments

comments