Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Nai

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Nai" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Phước

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Trần Phú – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 25: Anh H mua một máy sản xuất có trị giá 180 000 000 đồng (một trăm tám mươi triệu đồng) theo phương thức trả góp; với thỏa thuận sau mỗi tháng (mỗi 30 ngày) kể từ ngày mua, anh H trả 5 500 000 đồng (năm triệu năm trăm nghìn đồng) và chịu lãi suất số tiên chưa trả là 0,5% mỗi tháng (theo phương thức lãi kép), riêng tháng cuối có thể trả sổ tiền ít hơn. Gọi n là số tháng (làm tròn số đến chữ số hàng đơn vị) kể từ ngày mua để anh H trả hết nợ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. n=64

B. n=68

C. n=48

D. n=36

Comments

comments