Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Tháp

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Tháp" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Hoàng Hoa Thám

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT chuyên Đại học Vinh – Nghệ An

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 11: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Trong một đa điện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.

B. Trong một đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất hai mặt.

C. Trong một đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của đúng ba mặt.

D. Tong một đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt.

Comments

comments