Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Gia Lai

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT GIA LAI

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Gia Lai" gồm tổng 60 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Trong đó có 40 câu trắc nghiệm khách quan chung, 10 câu trắc nghiệm khách quan cho học sinh khối THPT và 10 câu trắc nghiệm cho học sinh khối GDTX.Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Hậu Giang

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 21: Một người gửi 120 triệu đồng vào một ngân hàng theo kì hạn 3 tháng với lãi suất 1,75% một quý. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lại cho quý tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu quý người đó nhận được số tiền nhiều hơn 150 triệu đồng bao gồm gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.\

A. 11 quý

B. 12 quý

C. 13 quý

D. 14 quý

Comments

comments