Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Hậu Giang

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT HẬU GIANG

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Hậu Giang" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT chuyên Bắc Giang

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong tài liệu tham khảo này:

Câu 37: Chị Thúy vay ngân hàng 4 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Chị ấy muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, chị bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là 2,22 triệu đồng và chị Thúy trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chi tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Giá trị a gần đúng nhất với số nào sau đây?

A. 98

B. 136

C. 100

D. 101

Comments

comments