Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Khánh Hòa

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Khánh Hòa" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Hoàng Hoa Thám

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Hòa Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo:

Câu 38: Khối đa diện đều loại {p;q} là khối đa diện lồi mà mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng q mặt. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Khối đa diện đều loại {4;3} là khối lập phương.

B. Khối đa diện đều loại {3;5} là khối mười hai mặt đều.

C. Khối đa diện đều loại {4;3} là khối bát diện đều.

D. Khối đa diện đều loại {5;3} là khối hai mươi mặt đều.

Comments

comments