Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ THI CUỐI KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam" gồm 32 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG môn Toán và Đáp án - THPT Chu Văn An - Gia Lai

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Mỹ Lộc - Nam Định

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Tây Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo:

Câu 8: Cho mặt cầu (S) có bán kính R = 5. Khối tứ diện ABCD có tất cả các định thay đổi và cùng thuộc mặt cầu (S) sao cho tam giác ABC vuông cân tại B và DA = DB = DC. Biết thể tích lớn nhất của khối tứ diện ABCD là a/b (a, b là các số nguyên dương và C là phân số tối giản), tính a + b.

A. a+b=1173

B. a+b=4081

C. a+b=128

D. a+b=5035

Comments

comments